iunie 2020

iunie
1 L Sf. Iustin Martirul și Filosoful; Sf. Mc. Iust, Iustin, Hariton, Valerian și Firm
2 M †) Sf. M. Mc. Ioan cel Nou de la Suceava; Sf. Ier. Nichifor, patr. Constantinopolului
3 M Sf. Mc. Paula fecioara și Luchilian cu soția sa și cei patru copii ai lor: Ipatie, Pavel, Dionisie și Claudie (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
4 J † Sf. Mc. Zotic, Atal, Camasie și Filip de la Niculițel; Sf. Ier. Mitrofan, patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Sofia; Sf. Mironosițe Maria și Marta, surorile Dreptului Lazăr
5 V Odovania praznicului Înălțării Domnului; Sf. Sfințit Mc. Dorotei, ep. Tirului; Sf. Mc. Marchian, Nicandru, Leonid, Apolon, Iperehie, Arie, Gheorghe, Selneniad, Irineu și Pamvon; Sf. Bonifatie, Ap. Germaniei (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
6 S Sf. Cuv. Visarion și Ilarion cel Nou, eg. M-rii Dalmaților; Sf. Mc. Ghelasie și Valeria (Pomenirea morților - Moșii de vară) (Nu se fac nunți)
7 D (Nu se fac nunți)

(†) Pogorârea Sf. Duh (Cincizecimea sau Rusaliile); Ap. Fapte II, 1-11; Ev. Ioan VII, 37-53; VIII, 12
8 L (†) Sf. Treime (Nu se fac nunți)
9 M Sf. Mc. Maria, Tecla, Mariamni și Marta; Sf. Ier. Chiril, arhiep. Alexandriei; Sf. Mc. Enata
10 M Sf. Cuv. Zosima Fenicianul; Sf. Sfințit Mc. Timotei, ep. Prusiei; Sf. Mc. Alexandru și Antonina; Soborul Sf. din Siberia (Harți)
11 J Sf. Ap. Bartolomeu și Barnaba; Sf. Ier. Luca, arhiep. Crimeei; Sf. Cuv. Gavriil din Kapsala
12 V Sf. Cuv. Onufrie cel Mare și Petru Atonitul (Harți)
13 S Odovania praznicului Pogorârii Sf. Duh; Sf. Mc. Achilina; Sf. Ier. Trifilie, ep. Lefkosiei din Cipru; Sf. Alexandra Schimonahia, Stareța și Întemeietoarea M-rii Diveevo
14 D Sf. Ier. Metodie, patriarhul Constantinopolului; Sf. Prooroc Elisei; Sf. Iustin Popovici (Lăsatul secului pentru Postul Sf. Ap. Petru și Pavel)

Duminica I după Rusalii (a Tuturor Sfinților); Ap. Evrei XI, 33-40; XII, 1-2; Ev. Matei X, 32-35; 37-38; XIX, 27-30; glas 8, voscr. 1
15 L Sf. Prooroc Amos; Sf. Mc. Isihie; Fer. Ieronim și Augustin (Începutul Postului Sf. Ap. Petru și Pavel) (Post. Nu se fac nunți)
16 M Sf. Ier. Tihon, ep. Amatundei; Sf. Sfințit Mc. Marcu, ep. Apoloniadei; Sf. Moise de la Optina (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
17 M Sf. Mc. Savel, Manuil, Ismail, Inochentie, Isavru, Felix și Peregrin (Post. Nu se fac nunți)
18 J Sf. Cuv. Erasm; Sf. Mc. Leontie, Ipatie și Teodul (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
19 V Sf. Cuv. Paisie cel Mare; Sf. Ap. Iuda, ruda Domnului (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
20 S Sf. Ier. Calist, patr. Constantinopolului; Sf. Sfințit Mc. Metodie, ep. Patarelor; Sf. Nicolae Cabasila; Sf. Calist Angelicoudes (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
21 D Sf. Mc. Iulian din Tars și Afrodisie (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)

Duminica a II-a după Rusalii (a Sf. Români; Chemarea primilor Apostoli); Ap. Romani II, 10-16; Ev. Matei IV, 18-23; glas 1, voscr. 2
22 L †) Sf. Ier. Grigorie Dascălul, mitr. Țării Românești; Sf. Mc. Alban din Verulamul Britaniei; Sf. Sfințit Mc. Eusebiu, ep. Samosatelor; Sf. Mc. Zenon, Galaction și Zina (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
23 M Sf. Sfințit Mc. Aristocleu, pr.; Sf. Mc. Agripina; Soborul Sf. din Vladimir (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
24 M (†) Nașterea Sf. Proroc Ioan Botezătorul (Sânzienele); † Sf. Ier. Niceta de Remesiana; Sf. Atanasie din Paros; † Aducerea moaștelor Sf. M. Mc. Ioan cel Nou de la Suceava (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
25 J Sf. Mc. Livia, Procopie și Orentie; Sf. Cuv. Dometie și Dionisie; Sf. M. Mc. Fevronia; Sf. Nicon de la Optina; Sf. Petru și Fevronia de Murom (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
26 V Sf. Ier. Ioan, ep. Goției; Sf. Cuv. David din Tesalonic; Cinstirea Ic. M. D. de la M-rea Neamț (Post. Nu se fac nunți)
27 S Sf. Cuv. Samson, primitorul de străini; Sf. Mc. Anect; Sf. Mironosiță Ioana (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
28 D Aducerea moaștelor Sf. Mc. Doctori fără de arginți Chir și Ioan; Sf. Mc. Papias (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)

Duminica a III-a după Rusalii (Despre grijile vieții); Ap. Romani V, 1-10; Ev. Matei VI, 22-23; glas 2, voscr. 3
29 L (†) Sf. Ap. Petru și Pavel
30 M †) Sf. Ier. Ghelasie de la Râmeț; † Soborul Sf. 12 Ap.